Máy đo lưu lượng siêu âm kênh hở UFH-100

Lưu lượng kế UFH-100 đo dòng chảy bề mặt tự do của các chất lỏng như …
Các ứng dụng điển hình 

・ Nước cấp Nước nông nghiệp ・ Nước
sông ・ Nước thải nước xử lý ・ chất thải
công nghiệp

– Hệ thống lưu lượng kế siêu âm TOKYO KEIKI UFH-100 cho các kênh hở sử dụng công nghệ mới nhất trong công nghệ siêu âm và vi sóng.
– Hệ thống UFH-100 kết hợp máy đo tốc độ dòng siêu âm với máy đo mức vi sóng để cung cấp các phép đo lưu lượng chính xác và ổn định.
– Nó được áp dụng cho các chất lỏng có bề mặt tự do như nước nông nghiệp, nước sông, nước thải và nước thải công nghiệp

+84919687392