Nhiệt kế áp suất WTZ-280

Model WTZ-280WTQ-280WTZ-288WTQ-288 Đường kính danh nghĩa (mm) φ100, φ150φ150φ150φ150 Cấp chính xác 1.51.51.51.5 Chiều dài đuôi (m) 3-20m (loại thép không gỉ chống ăn mòn 3-10m) Chỉ lắp đặt M27 × 2M33 × 2M27

+84919687392