Đồng hồ đo lưu lượng điện từ ELIS PLZEN FLONET FN20xx.1

Đồng hồ đo lưu lượng điện từ FLONET FN20xx.1 được sử dụng để đo lưu lượng tức thời và thể tích của chất lỏng dẫn điện trong đường ống từ DN6 đến DN1200 trong ngành nước, quản lý nước, hóa chất và hóa dầu hoặc thực phẩm.

 

Chat Zalo

0919687392