Đồng hồ đo lưu lượng điện từ Elis Plzen FLONET FR10xx

Đồng hồ đo lưu lượng điện từ FLONET FR10xx đo chất lỏng tích cực dẫn điện và chất lỏng có chứa một số bộ phận mài mòn. Sử dụng giao tiếp HART hoặc Foundation FieldBus.

Chat Zalo

0919687392